header_osp
TRWAJĄ PRACE MODERNIZACYJNE SERWISU

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA OŻARÓW MAZOWIECKI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Strażacka 1

tel.: 22 722 19 98
email: straz@osp-ozarow.pl

 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA >>> pobierz
Ogłoszenie nr 356933 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.
Ożarów Mazowiecki: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO POJAZDU
RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
Z PRZEZNACZENIEM DLA OSP w OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FB - osp ozarow mazowiecki

bieżące informacje
o naszych działaniach
na naszym profilu FB

QR - osp ozarow mazowiecki
 1. Ogłoszenie o zamowieniu >>> pobierz
 2. Oferta - OSP 2016 >>> ponierz
 3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki >>> pobierz
 4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-wykluczenie >>> pobierz
 5. Oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej >>> pobierz
 6. Oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej pobierz >>>
 7. Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki >>> pobierz
 8. Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-wykluczenie >>> pobierz
 9. SIWZ - OSP 2016 >>> pobierz
 10. Umowa - OSP 2016 >>> pobierz
 11. Załacznik Nr 1 do SIWZ >>> pobierz